Информация о сдаче ЕГЭ

6_Predmety1_Matematika[1]2_Russkiy_yazyk3_Sochinenie_24_Izlozhenie[1]7_Protsedury5_Inostrannye_yazyki8_Bally9_Zapreshchaetsya10_PPE[1]12_Apellyatsia_s_pravkoy